Currently Browsing: Đèn Led Tuýp T5

Led Tuýp T5-4014-120-16w

16W GX lighting Led Tuýp T5-4014-120-16w Sản phẩm Đèn Tuýp led 16W GX lighting Led Tuýp T5-4014-120-16w  thương hiệu độc quyền của GX lighting  tại Việt Nam. Tham khảo website www.gxlighting.vn Các tính năng Den LED 16W GX lighting Led Tuýp T5-4014-120-16w Sử dụng máng đèn tuýp huỳnh quang thông dụng. Không phải sử dụng chấn lưu và start. Đui đèn có thể xoay được để điều chỉnh hướng ánh sáng. Các tính năng Đèn tuýp...

Led Tuýp T5-4014-60-8w

4W GX lighting Led Tuýp T5-4014-30-4w Sản phẩm Đèn Tuýp led 4W GX lighting Led Tuýp T5-4014-30-4w  thương hiệu độc quyền của GX lighting  tại Việt Nam. Các tính năng Den LED 4W GX lighting Led Tuýp T5-4014-30-4w Sử dụng máng đèn tuýp huỳnh quang thông dụng. Không phải sử dụng chấn lưu và start. Đui đèn có thể xoay được để điều chỉnh hướng ánh sáng. Các tính năng Đèn tuýp Led 4w GX lighting Led Tuýp T5-4014-30-4w 1)...

12W GX lighting Led Tuýp T5-4014-90-12w

12W GX lighting Led Tuýp T5-4014-90-12w Sản phẩm Đèn Tuýp led 12W GX lighting Led Tuýp T5-4014-90-12w  thương hiệu độc quyền của GX lighting  tại Việt Nam. Tham khảo website www.gxlighting.vn Các tính năng Den LED 12W GX lighting Led Tuýp T5-4014-90-12w Sử dụng máng đèn tuýp huỳnh quang thông dụng. Không phải sử dụng chấn lưu và start. Đui đèn có thể xoay được để điều chỉnh hướng ánh sáng. Các tính năng Đèn tuýp...

Led Tuýp T5-4014-30-4w

4W GX lighting Led Tuýp T5-4014-30-4w Sản phẩm Đèn Tuýp led 4W GX lighting Led Tuýp T5-4014-30-4w  thương hiệu độc quyền của GX lighting  tại Việt Nam. Tham khảo website www.gxlighting.vn Các tính năng Den LED 4W GX lighting Led Tuýp T5-4014-30-4w Sử dụng máng đèn tuýp huỳnh quang thông dụng. Không phải sử dụng chấn lưu và start. Đui đèn có thể xoay được để điều chỉnh hướng ánh sáng. Các tính năng Đèn tuýp Led 4w...

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
DMCA.com Protection Status